• 27 mei 2021

Op de website van het CIZ vindt u een overzicht waarop staat wie een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) kan doen bij het CIZ. Dit overzicht is eerder dit jaar geactualiseerd. De regels zijn sindsdien niet veranderd. Omdat hier vragen over zijn, delen we een deel van de informatie opnieuw.

  • 30 maart 2021

Vanaf nu is een geactualiseerd overzicht van de Wzd-aanvragen beschikbaar. Op het overzicht staat informatie over een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21), de rechterlijke machtiging en de verlenging ervan, de voorwaardelijke machtiging en de verlenging ervan. Bij ieder type aanvraag is beschreven voor wie de aanvraag gedaan kan worden, wat er meegestuurd moet worden en welke bijzonderheden er zijn. In een tabel kunt u aflezen wie welke aanvraag mag doen. 

  • 30 maart 2021

Wanneer u een rechterlijke machtiging (rm) aanvraagt voor een cliënt, kunt u op het aanvraagformulier aangeven welke belanghebbenden er zijn. U leest in dit artikel waarom dat belangrijke informatie is.

  • 30 maart 2021

In de CIZ info van januari stond dat er een format beschikbaar is waarmee u kunt melden dat u een cliënt met een rechterlijke machtiging (rm) hebt opgenomen. Of dat de opname van een cliënt met een nieuwe rm is verlengd. Zorgaanbieders zijn verplicht dit te melden bij het CIZ, maar ook bijvoorbeeld bij de griffier van de rechtbank die de machtiging heeft verleend en bij de inspectie (IGJ). Dit staat in de wet (artikel 42 Wzd). Graag lichten wij toe waarom deze informatie voor het CIZ belangrijk is.

  • 30 maart 2021

Heeft u als arts, verpleegkundige of zorgaanbieder vorig jaar tussen april en juni bij het CIZ een éénjarige Wlz-registratie VV COVID-19 aangevraagd voor uw cliënt? Heeft de cliënt na afloop van deze 12 maanden nog steeds de Wlz-indicatie nodig? Vergeet dan niet om tijdig een nieuwe aanvraag te doen. Wij zien dat dit nog niet is gedaan voor alle cliënten om wie het mogelijk kan gaan. Lees ook het uitgebreide bericht uit de vorige CIZ info.

  • 30 maart 2021

Wilt u de aanvraag van een rechterlijke machtiging (rm) intrekken? Neem dan contact met ons op. Dit doet u ook als wij al een verzoekschrift heeft ingediend bij de rechtbank. Alleen het CIZ is bevoegd om het verzoek in te trekken bij de rechtbank.

  • 30 maart 2021

Ook dit jaar hebben we een jaarverslag gemaakt naar aanleiding van het Jaardocument 2020. Daarin delen we onze belangrijkste cijfers en gebeurtenissen. Het jaarverslag is een visueel aantrekkelijke samenvatting van het Jaardocument.

  • 25 februari 2021

Het is druk aan de telefoon, waardoor u misschien lang in de wachtrij staat. Om dit te voorkomen, kunt u het directe nummer van uw contactpersoon gebruiken. Heeft u dit (nog) niet, dan kunt u het telefoonnummer van het team in uw regio bellen. U vindt de regionale teamnummers op onze website.

  • 25 februari 2021

Als een cliënt met een rechterlijke machtiging in een instelling verblijft en de einddatum van de machtiging komt in zicht, is het belangrijk dat u indien de cliënt zich nog steeds verzet tegen opname, in de 9e of 8ste week voor het aflopen van de huidige machtiging een verlenging bij ons aanvraagt.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website