• 5 november 2020

Het CIZ heeft een nieuwe applicatie om veilig en makkelijk digitale huisbezoeken met cliënten uit te tvoeren: WeSeeDo. Sinds de corona-uitbraak in het voorjaar is het CIZ genoodzaakt in sommige gevallen een digitaal huisbezoek uit te voeren in plaats van langs te  komen bij de cliënt.

  • 5 november 2020

Het CIZ heeft besloten om weer huisbezoeken af te leggen. Het gaat om urgente aanvragen waar het écht niet anders kan en er geen alternatieven mogelijk zijn, zoals videobellen.

  • 01 oktober 2020

Met de volledige implementatie van de werkwijze CIZ Versnelt en het bereiken van de gestelde doelstellingen, is het project afgerond. Na bijna een jaar ervaring met CIZ Versnelt kunnen we zeggen dat het onderdeel is geworden van het reguliere werkproces. Klik op 'Lees meer' om de belangrijkste resulaten in te zien.

  • 01 oktober 2020

Het is druk aan de telefoon, waardoor u wellicht lang in de wachtrij staat. Om dit te voorkomen, kunt u beter het directe nummer van uw contactpersoon gebruiken. Heeft u dit (nog) niet, dan kunt u het telefoonnummer van het team in uw regio bellen. U vindt de regionale teamnummers op onze website.

  • 30 juli 2020

Het CIZ krijgt dagelijks verzoeken om gegevens te verstrekken over onze cliënten. Om de privacy van de cliënten te waarborgen, kunnen we niet altijd op deze verzoeken ingaan. Op onze website leest u welke informatie we mogen verstrekken en aan wie. 

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

  • 30 juli 2020

De relatiebeheerders van de Wzd stellen een videopresentatie voor u beschikbaar. In deze videopresentatie leggen ze de rol van het CIZ binnen de Wet zorg en dwang uit. Ook geven ze een toelichting op de aanvraagprocedure voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) en een rechterlijke machtiging.

  • 30 juli 2020

Door de uitbraak van corona is het sterftecijfer van mensen die Wlz-zorg ontvangen in het tweede kwartaal verhoogd. Dit is terug te vinden in de nieuwste cijfers van onze databank. Deze cijfers zijn op 23 juli gepresenteerd.

  • 30 juli 2020

Om meer informatie te bieden aan ggz-cliënten over de veranderingen binnen de ggz in 2021, heeft het ministerie van VWS een aantal korte animatievideo’s ontwikkeld.

  • 30 juni 2020

Voor ggz-cliënten en zorgaanbieders is het belangrijk dat zij tijdig weten wat zij in 2021 kunnen verwachten. Daarom wil het CIZ uw aanvragen voor de Wlz/ggz voor 1 oktober ontvangen. Het streven is namelijk om de (her)indicaties voor 31 december 2020 af te ronden. Op deze manier ontvangt de cliënt op tijd zijn benodigde zorg.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website