• 3 maart 2020

Zorgaanbieders krijgen meer tijd voor het aanvragen van een rechterlijke machtiging (rm) na een verlenging in bewaringstelling (ibs). Een aanvraag voor een rm kan nu tot in de vierde week na de verlenging van de ibs worden gedaan.   

  • 3 februari 2020

Wilt u meer weten over de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep?

  • 3 februari 2020

Veel zorgaanbieders doen hun Wzd-aanvragen via het systeem Portero. In het aanvraagformulier vragen we om de persoonlijke gegevens van de aanvrager in te vullen, waaronder een adres. Hierbij is het belangrijk om de juiste contactgegevens in te vullen. Lees verder om te zien welke gegevens u moet invullen.

  • 3 februari 2020

Op de website van het CIZ vindt u een overzicht waarop staat wie een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) kan doen bij het CIZ. Ziekenhuizen, huisartsen en case managers kunnen nu in bepaalde gevallen ook een aanvraag indienen. Deze wijzigingen gelden alleen voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21). We lichten dit graag toe.

  • 3 februari 2020

Heeft uw cliënt behoefte aan iemand die met hem meedenkt? Of iemand die naar hem en zijn naasten luistert? Iemand die ook mee kan gaan naar gesprekken? Zo iemand is er: de Co of cliënt­ondersteuner.

  • 3 februari 2020

Er leven vragen over de medische verklaring: wat houdt de medische verklaring in, wie mag hem opstellen en waar is het format te vinden? Wij lichten dit toe.

  • 3 februari 2020

Vanaf 2021 kunnen cliënten met een psychische stoornis die ouder zijn dan 18 jaar, toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit betekent dat deze zorg pas in 2021 wordt gefinancierd vanuit de Wlz. In 2020 beoordeelt het CIZ deze aanvragen van cliënten.

  • 12 december 2019

Bent u al voorbereid op de Wet zorg en dwang (Wzd)? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen.

  • 12 december 2019

Vanaf 2021 kunnen mensen met een psychische stoornis die ouder zijn dan 18 jaar toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen