Het ministerie van VWS heeft het CIZ verzocht om vanaf 1 januari 2018 voor de duur van een jaar de bekostiging van IQ-testen te verzorgen voor die cliënten, die voor een beoordeling van de toegang tot de Wlz een IQ-test nodig hebben, maar deze nergens anders vergoed kunnen krijgen.

Het werkt als volgt: als een client een aanvraag voor Wlz-zorg heeft ingediend én vervolgens tijdens het indicatieonderzoek blijkt dat een IQ-test nodig is om de toegang te kunnen bepalen, dan zal de CIZ onderzoeker bij MEE een verzoek indienen om deze IQ-test af te nemen. Dit moet dan de enige missende informatie zijn om tot een besluit te kunnen komen voor de Wlz-aanvraag én de cliënt krijgt de test nergens anders vergoed. Voor meer informatie bekijk de veelgestelde vragen.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen