Het ministerie van VWS heeft het CIZ verzocht om vanaf 1 januari 2018 voor de duur van een jaar de bekostiging van IQ-testen te verzorgen voor die cliënten, die voor een beoordeling van de toegang tot de Wlz een IQ-test nodig hebben, maar deze nergens anders vergoed kunnen krijgen.

Het werkt als volgt: als een client een aanvraag voor Wlz-zorg heeft ingediend én vervolgens tijdens het indicatieonderzoek blijkt dat een IQ-test nodig is om de toegang te kunnen bepalen, dan zal de CIZ onderzoeker bij MEE een verzoek indienen om deze IQ-test af te nemen. Dit moet dan de enige missende informatie zijn om tot een besluit te kunnen komen voor de Wlz-aanvraag én de cliënt krijgt de test nergens anders vergoed. Voor meer informatie bekijk de veelgestelde vragen.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen